Engeline Haarstyliste Kapsalon
Engeline Haarstyliste – Versie 14-09-2018

Dit privacybeleid geldt voor Engeline Haarstylist, gevestigd aan de Schoolstraat 48, Noordwijk.

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers en klanten van onze Engeline Haarstyliste, website, en andere diensten. Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening transparant en betrouwbaar is. Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften.

Via de website http://www.engeline-haarstyliste.nl/ van Engeline Haarstyliste Kapsalon worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Ook eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid.

Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op https://www.engeline-haarstyliste.nl/privacy-beleid en in de footer onderaan onze website. Engeline Haarstyliste Kapsalon raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

DIT PRIVACYBELEID IS VOOR HET LAATST GEWIJZIGD OP 14 Sept 2018.
Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit privacybeleid;
proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In dit privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld.

Wanneer je een Engeline Haarstyliste Kapsalon bezoekt kunnen wij je vragen om gegevens achter te laten, die wij als een klantprofiel registreren in ons klantregistratiesysteem. Dit klantprofiel gebruiken we om een behandelingshistorie van jou te bewaren, waardoor we jou bij toekomstige behandelingen beter van dienst kunnen zijn.

Wanneer je jouw persoonsgegevens Engeline Haarstyliste Kapsalon achterlaat, geef je – afhankelijk van de gegevens die we van je ontvangen – mondeling toestemming voor het gebruiken van deze gegevens voor het toezenden van onze (gepersonaliseerde) digitale nieuwsbrief, aanbiedingen per e-mail en/of per post, advertenties via websites van derden en sociale mediakanalen, markt- en klanttevredenheidsonderzoeken om onze dienstverlening te verbeteren.

Het is niet verplicht om persoonsgegevens achter te laten wanneer je gebruikt maakt van de diensten in de Engeline Haarstyliste Kapsalon. Iedere klant heeft altijd de mogelijkheid onze kapsalons anoniem te bezoeken, zonder gegevens achter te laten. Ook kun je ervoor kiezen wel persoonsgegevens achter te laten, maar geen (digitale) post van Engeline Haarstyliste Kapsalon te ontvangen.
Bij het maken van een afspraak, zijn wel altijd enkele persoonsgegevens nodig om de afspraak te verwerken en te kunnen bevestigen of wijzigen.

Verder is het mogelijk dat je ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail, social media of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om de vraag of klacht te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van jou verzamelen middels prijsvragen, en andere acties waar je aan deelgenomen hebt, of wanneer je hebt deelgenomen aan een markt- of klantonderzoek.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via onze website en social media kanalen (zoals Facebook, Instagram en Pinterest), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen of wanneer jij reageert op een post van Engeline Haarstyliste Kapsalon. Deze gegevens gebruiken wij om te reageren op je bericht of om jou gerichte berichten of aanbiedingen van Engeline Haarstyliste Kapsalon te tonen op websites van derden of social media.

Wanneer je gebruik maakt van onze website of de diensten in onze kapsalon, kunnen wij de volgende gegevens van jou verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die je zelf invult door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen, een afspraak te boeken via onze website, deel te nemen aan prijsvragen of acties en deel te nemen aan klantenonderzoek of gegevens die je zelf achterlaat in Engeline Haarstyliste Kapsalon):

Naam en Voorna(a)m(en);
Geslacht;
(factuur)Adres;
Geboortedatum;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Behandelhistorie;
Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;
Je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van jouw bezoek op onze website;
Betaalgegevens;
Aankoopgeschiedenis;
Inloggegevens van jouw account.
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

om jou de mogelijkheid te bieden producten te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
om jouw bestelling te verwerken, toe te zenden en je te informeren over het verloop daarvan;
om jouw online gemaakte afspraak te verwerken, deze te bevestigen en indien nodig te wijzigen en deze toe te voegen aan jouw klantgegevens en klanthistorie in ons klantregistratiesysteem;
om met jou te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven en/of post;
om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de website van Engeline Haarstyliste Kapsalon
, websites van derden en via social media op basis van jouw interesses en jouw (online) aankoopgeschiedenis;
om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven en aanbiedingen te versturen op basis van jouw interesses en jouw (online) aankoopgeschiedenis (zie ook het kopje profilering);
om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt;
om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
om (op individueel niveau) onze website, kapsalon, assortiment en onze dienstverlening zowel in de winkel als online te verbeteren. Dit doen wij op basis van: jouw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers;
om jouw sollicitatie bij Engeline Haarstyliste Kapsalon te registreren, in behandeling te nemen en hierop te reageren.
Engeline Haarstyliste Kapsalon verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.

BEWAARTERMIJNEN
Jouw gegevens worden bewaard tot zeven jaar na het doen van een aankoop of het laatste bezoek aan één van onze kapsalon of de website, ten behoeve van bijvoorbeeld analyse doeleinden, commerciële doeleinden zoals suggesties voor herhaalaankoop en de gestelde bewaartermijn van administratie door de Belastingdienst.

VIDEOBEELDEN
Om de veiligheid van onze klanten, medewerkers en eigendommen te waarborgen, leggen we in Engeline Haarstyliste Kapsalon camerabeelden vast. We houden een maximale bewaartermijn van 3 weken aan, tenzij er sprake is van een incident.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Engeline Haarstyliste Kapsalon schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten in bepaalde gevallen derden in, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

Hostingpartij van de website inclusief de developer;
Betaalprovider, voor het verzorgen van betalingen en terugbetalingen;
Verwerker en hostingpartij van het klantregistratie-, kassa en afsprakensysteem, voor het verwerken van de persoonsgegevens en behandelingshistorie in het klantprofiel, afspraakgegevens of online aankopen;
Drukkerij en bezorgpartner, voor het drukken en bezorgen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven of aanbiedingen per post.
Voor zover derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor Engeline Haarstyliste en heeft Engeline Haarstyliste de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt en hiertoe indien nodig een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Engeline Haarstylitse Kapsalon schakelt ook derden zoals Google en DoubleClick in voor het analyseren van de gegevens over jouw websitegebruik en voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties op onze website, websites van derden en social media.

Wanneer jij terugkoppeling geeft over een salon en aangeeft hierop een reactie te wensen, bijvoorbeeld in het geval van een klacht, dan delen wij je contactgegevens met de franchisenemer of verantwoordelijke medewerker in de Engeline Haarstyliste Kapsalon.

Via het klantregistratiesysteem delen wij je gegevens met kapppers in Engeline Haarstyliste Kapsalon. Medewerkers hebben enkel in de klantregistratiesysteem binnen de kapsalon toegang tot jouw klantprofiel, persoonsgegevens en behandelingshistorie, denk hierbij aan gegevens over een kleurbehandeling, geknipte coupe of productverbruik. Door deze gegevens kunnen we jou persoonlijker benaderen en bij nieuwe behandelingen beter van dienst zijn. Dit klantregistratiesysteem bevat tevens onze kassa, waarmee wij de behandeling met jou kunnen afrekenen.

Geautoriseerde medewerkers in een leidinggevende functie en enkele medewerkers van het Engeline Haarstyliste hebben ook toegang tot het klantregistratiesysteem en jouw klantinformatie ten behoeve van administratieve taken, marketingdoeleinden, onderhoud van het systeem en analyse.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. Engeline Haarstylitse Kapsalon zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Engeline Haarstylitse Kapsalon geeft Persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de (koop)overeenkomst. Mocht dit om andere redenen gebeuren, dan zal Engeline Haarstylitse Kapsalon vaststellen of sprake is van een adequaatheidsbesluit in de zin van de toepasselijke regelgeving, en indien een dergelijk besluit er niet is, zal alleen sprake zijn van doorgeven van Persoonsgegevens indien er passende of geschikte waarborgen zijn. In situaties van het doorgeven van Persoonsgegevens kan jij om een kopie van deze stukken verzoeken via info@engeline-haarstyliste.nl.

NIEUWSBRIEF, AANBIEDINGEN EN KLANTONDERZOEK
Wij kunnen, indien jij hiervoor mondeling toestemming hebt gegeven in onze kapsalons of je hebt aangemeld via de website, per e-mail onze nieuwsbrief en aanbiedingen toesturen. Afmelden voor de nieuwsbrief, aanbiedingen en andere geautomatiseerde e-mail van Engeline Haarstylitse Kapsalon kan ten aller tijden door op de uitschrijflink onderaan iedere Nieuwsbrief te klikken, dit in de kapsalon aan te geven of door een e-mail te sturen aan info@engeline-haarstyliste.nl. Houd er rekening mee dat de verwerking in ons systeem maximaal een week kan duren en dat je gegevens wel bewaard blijven, maar je alleen wordt afgemeld voor onze geautomatiseerde e-mails.
Als je wilt dat wij je gegevens volledig verwijderen of anonimiseren, dan kan dit door ons een e-mail te sturen via info@engeline-haarstyliste.nl of een verzoek in te dienen in Engeline Haarstyliste Kapsalon. We kunnen je in dit geval vragen jezelf te identificeren, bijvoorbeeld door enkele persoonsgegevens te verifiëren of een kopie van je rijbewijs, identiteitskaart, of paspoort mee te sturen bij je verzoek.

ALS JE JONGER BENT DAN 16 JAAR
Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan Engeline Haarstylitse Kapsalon verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien je jonger bent dan 16 jaar en geen toestemming hebt gekregen.

PROFILERING
Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om jou de beste (online) winkelervaring te kunnen bieden. Dit doen wij door diverse gegevens van jou aan elkaar te koppelen, zoals jouw accountgegevens, jouw aankoopgeschiedenis, maar ook jouw surfgedrag op onze website op verschillende apparaten, zoals je computer, smartphone of tablet. Het is tevens mogelijk dat wij jouw gegevens aanvullen of optimaliseren met gegevens uit openbare bronnen zoals het kadaster of bronnen waarbij jij toestemming hebt gegeven voor het door Engeline Haarstyliste Kapsalon beoogde gebruik. Dit doen wij enkel wanneer dit wettelijk gezien is toegestaan.

Door jouw gegevens te combineren uit verschillende bronnen, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content tonen op onze website of websites van derden, die aansluiten bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen.

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Cookies maken het onder andere mogelijk om gepersonaliseerde aanbiedingen van Engeline Haarstyliste Kapsalon op externe websites te tonen, dus op websites die niet van Engeline Haarstyliste Kapsalon zijn. Wij kunnen aan de hand van cookies zien welke advertenties op externe websites aan jou zijn getoond en of jij ze hebt bekeken of niet. Wil je meer weten over cookies? Lees dan hier onze cookieverklaring. De cookieverklaring is onderdeel van dit Privacybeleid.

COOKIES ACCEPTEREN
Als je alle functionaliteiten op onze website wilt gebruiken is het nodig dat je onze cookies accepteert. Bij je eerste bezoek zie je een venster waarmee je de cookies kunt accepteren. Door het venster te sluiten of door verder te gaan op onze website, accepteer je cookies van de website niet. Door gebruik te maken van de website accepteer je automatisch en zonder actieve goedkeuring de functionele cookies die nodig zijn om deze onderdelen van de website te laten werken.

AFMELDEN COOKIES
Wil je onze cookies verwijderen of wil je voorkomen dat cookies überhaupt op je computer komen? Bekijk dan hier hoe je cookies uitschakelt in Internet Explorer, Firefox, Safari en Google Chrome.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Engeline Haarstylitse Kapsalon hecht grote waarde aan de beveiliging van persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van jouw persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van jouw persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden beschermd verzonden naar onze data partners;
Hantering van een goed wachtwoordenbeleid;
Het inrichten van autorisaties;
Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Engeline Haarstylitse Kapsalon of worden onder adequate beveiliging gehost bij leveranciers waarmee Engeline Haarstylitse Kapsalon een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten;
Het is mogelijk om te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
Het inrichten van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen beveiligingsmaatregelen;
Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen of indien nodig te blokkeren;
Wij lichten onze medewerkers in over hoe zij volgens de wetgeving zorgvuldig dienen om te gaan met persoonsgegevens en zij tekenen een geheimhoudingsverklaring.

SSL
Engeline Haarstylitse Kapsalon maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer – Protocol) voor de website tijdens het bestelproces en alle contactformulieren.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Indien je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, is het ten aller tijden mogelijk om je klantgegevens zoals geregistreerd in ons klantregistratiesysteem op te vragen, te laten wijzigen, aanvullen, anonimiseren en/of jezelf af te melden voor directe communicatie van Engeline Haarstyliste Kapsalon aan jou via e-mail en post. Dit doe je door een verzoek te sturen naar:
Engeline Haarstylitse Kapsalon, Schoolstraat 48, 2202 HG Noordwijk of info@engeline-haarstyliste.nl.

We kunnen je in dit geval vragen jezelf te identificeren, bijvoorbeeld door een kopie van je rijbewijs, identiteitskaart, of paspoort mee te sturen bij je verzoek of enkele persoonsgegevens te delen zodat we deze kunnen verifiëren.

Indien je wilt reageren op dit privacybeleid, dan kan dit ook via bovengenoemde contactgegevens.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID
Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Indien je vragen of klachten hebt over onze dienstverlening of producten, dan kun je contact opnemen met jouw haatstyliste of via bovengenoemde contactgegevens met het Engeline Haarstyliste Kapsalon hoofdkantoor. Onze kappers helpen je graag verder.